Chiến Lược Marketing Tổng Thể Toàn Diện

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của Online Marketing, các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai chiến lược Online Marketing tổng thể và bài bản cho thương hiệu hoặc cho từng dự án, mảng sản phẩm, dịch vụ, chương trình riêng biệt. 

Bước 1: Phân tích: Phân tích hiện trạng ứng dụng online marketing của doanh nghiệp Phân tích thị trường, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích đối thủ cạnh tranh, các hoạt động online marketing đối thủ đang sử dụng. 

Bước 2: Xác định mục tiêu truyền thông Xác định mục tiêu truyền thông bao gồm: Tăng độ nhận biết thương hiệu, Tăng doanh số bán hàng, Tăng số lượng truy cập website, Nâng thứ hạng website… 

Bước 3: Xác định đối tượng, thời gian, ngân sách truyền thông: Xác định đối tượng truyền thông theo độ tuổi, giới tính, địa lý, nghề nghiệp, thu nhập… quyết định việc lựa chọn các kênh truyền thông và thời điểm truyền thông phù hợp. 
Từ các mục tiêu truyền thông cụ thể và rõ ràng, LAVA MEDIA đề xuất mức ngân sách truyền thông phù hợp đảm bảo yêu cầu tiết kiệm tối đa ngân sách, đạt được mục tiêu chiến lược. 

Bước 4: Xây dựng thông điệp truyền thông Sáng tạo thông điệp, ý tưởng truyền thông Xây dựng Website, Microsite, Landing Page phục vụ cho chiến dịch. 

Bước 5: Lựa chọn kênh Online Marketing, Phân bổ ngân sách và thời gian triển khai Tùy thuộc vào mục tiêu và đối tượng truyền thông, LAVA MEDIA đề xuất sử dụng một phần hoặc toàn bộ các kênh Online Marketing dưới đây: 
a. Quảng cáo hiển thị (Display Adversting): Book banner quảng cáo trên các website, báo điện tử… 
b. Quảng cáo Google Adwords 
c. Tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm (SEO) 
d. Email Marketing: Chọn lọc database, thiết kế thông điệp, gửi thông điệp và đánh giá hiệu quả.
e. Social Media Marketing: 
+ Facebook: Xây dựng Fanpage, Xây dựng các ứng dụng, Thu hút fan, Tổ chức contests… 
+ Forum Seeding
+ Youtube Channel: Xây dựng kênh thông tin video chính thống trên Youtube 
+ Content Marketing: Blogging, White Paper, Press Release, Infographic… 
+ Online PR: Sử dụng hình thức PR trực tiếp và gián tiếp thông qua các thông cáo báo chí, bài viết PR… 
+ SMS Marketing: Chọn lọc database, soạn và gửi nội dung SMS, báo cáo và thống kê. 

Bước 6: Báo cáo, Đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch, bao gồm các KPI đánh giá mức độ thành công của chiến dịch.

Liên hệ báo giá