QUẢNG CÁO TRANG ZALO PAGE

QUẢNG CÁO ZALO PAGE:

1. Quảng cáo Zalo Page trong danh mục (Page trong Category)

 • Yêu cầu của Zalo Page: phải được xác thực đang active và danh mục phù hợp với Zalo Page.
 • Page của bạn sẽ hiển thị trong Top đầu của danh mục bạn chọn (Dịch vụ, Điện tử, Cộng đồng,…).
 • Trong trường hợp nếu còn trống vị trí, Zalo sẽ ưu tiên theo thứ tự:
 • Các thương hiệu đang hợp tác với Zalo,
 • Sản phẩm nội bộ đang có event trên Zalo Page
 • Những Page mới khởi tạo/ Page có hoạt động nổi bật hoặc tích cực trong tuần.
 • Thời gian chạy: tối thiểu một tháng
 • Ngân sách: 5.500.000đ / tháng đảm bảo luôn hiển thị trong TOP.

2. Quảng cáo Page nổi bật

 • Yêu cầu của Zalo Page: phải được xác thực đang active và danh mục phù hợp với Zalo Page.
 • Hiển thị Page Ở 6 vị trí đầu tiên, theo thứ tự ngẫu nhiên.
 • Thời gian kí hợp đồng: tối thiểu 1 tuần.
 • Trong trường hợp nếu còn trống vị trí, Zalo sẽ ưu tiên theo thứ tự
 • Các thương hiệu đang hợp tác với Zalo
 • Sản phẩm nội bộ đang có event trên Zalo Page
 • Những Page mới khởi tại, Page có hoạt động nổi bật hoặc tích cực trong tuần.
 • Thời gian chạy: tối thiểu một tuần.
 • Ngân sách: 33.000.000đ / tuần chạy đảm bảo luôn hiển thị trong 6 vị trí đầu tiên.

Liên hệ báo giá