TIẾP THỊ QUA EMAIL

Tiếp Thị Qua Email Là Gì?

Tiếp thị qua email là một hình thức sử dụng email để gởi thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi,… đến Khách hàng.

Các Loại Tiếp Thị Qua Email

  1. Email marketing cho phép hay được sự cho phép của người nhận (Solicited Commercial Email), đây là hình thức hiệu quả nhất.
  2. Email marketing không được sự cho phép của người nhận (Unsolicited Email Marketing hay Unsolicited Commercial Email – UCE) còn gọi là Spam.

Lợi Ích Của Tiếp Thị Qua Email 

  • Tiết kiệm rất nhiều thời gian. Có thể truyền thông điệp quảng cáo qua email tới hàng trăm nghìn người trong vài tiếng.
  • Nội dung phong phú. Bạn có thể trình bày bằng chữ, hình ảnh, âm thanh, video trong nội dung quảng cáo của một email.
  • Đánh giá hiệu quả dễ dàng.Với Email Marketing doanh nghiệp có thể dễ dàng thống kê được số lượng người nhận được thông tin, lượng người mở email, lượng người click vào đường link để từ đó đánh giá được mức độ thành công của chiến dịch.
  • Đem lại những đơn đặt hàng bất ngờ.

Liên hệ báo giá