QUẢNG CÁO MẠNG HIỂN THỊ GOOGLE

Bạn có từng nhìn thấy quảng cáo Google trên trang web tin tức yêu thích hay trong tài khoản Gmail của mình và tự hỏi làm thế nào quảng cáo Google này có thể được hiển thị ở đó? Các trang web như thế này là một phần trong Mạng hiển thị của Google.

MẠNG HIỂN THỊ GOOGLE LÀ GÌ?

Mạng hiển thị là một tập hợp các trang web đối tác và các trang web cụ thể của Google — bao gồm Google Finance, Gmail, Blogger và YouTube, kể cả Gmail và YouTube …giúp bạn hiển thị thông điệp của mình cho nhiều khách hàng hơn.
Mạng hiển thị tiếp cận 83% số lượng người dùng Internet trên khắp thế giới (nguồn: DoubleClick Ad Planner), kể cả những người nói hơn 30 ngôn ngữ tại hơn 100 quốc gia. Để giúp đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web và sản phẩm chất lượng cao, tất cả các trang web và sản phẩm trong Mạng hiển thị đều được Google xem xét và theo dõi.

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO MẠNG HIỂN THỊ GOOGLE

Các Danh Mục Văn Bản Trên Các Trang Web

quảng cáo văn bản hiển thị trên các trang web

Quảng Cáo Hình Ảnh Trên Các Trang Web

quảng cáo hình ảnh hiển thị trên các trang web

Đặc điểm cho quảng cáo hình ảnh tĩnh trên trình duyệt máy tính:
Các định dạng tệp có thể chấp nhận: .GIF, .JPG, .JPEG, .PNG, .SWF

Giới hạn kích thước tệp: 150 KB trở xuống đối với tất cả các tệp.

Các kích thước quảng cáo được hỗ trợ:

  1. Hình vuông 250 x 250:  Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh hoặc ở cuối trang.
  2. Hình vuông nhỏ 200 x 200: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh hoặc ở cuối trang.
  3. Biểu ngữ 468 x 60:  Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.
  4. Hình chữ nhật dài 728 x 90: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.
  5. Hình chữ nhật trong dòng 300 x 250: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh hoặc ở cuối trang.
  6. Hình chữ nhật lớn 336 x 280: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở bên cạnh hoặc ở cuối trang.
  7. Hình chữ nhật đứng 120 x 600: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của trang.
  8. Hình chữ nhật đứng rộng 160 x 600: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của trang.
  9. Quảng cáo nửa trang 300 x 600
  10. Hình chữ nhật dài lớn 970 x 90: Kích thước quảng cáo này có thể xuất hiện ở đầu trang, ở giữa trang hoặc ở cuối trang.

Quảng Cáo Video Trên Các Trang Web

quảng cáo video hiển thị trên các trang web

 

Quảng Cáo Trên Các Trang Web Di Động
 

quảng cáo hiển thị trên các trang web di động

Liên hệ báo giá