HOLCIM VIETNAM

HOLCIM VIETNAM

Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim, là một trong những công ty cung cấp xi măng và bê tông thương phẩm hàng đầu tại miền nam Việt Nam. Xi Măng Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng, Holcim Việt Nam phát triển một danh mục sản phẩm

Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim, là một trong những công ty cung cấp xi măng và bê tông thương phẩm hàng đầu tại miền nam Việt Nam. Xi Măng Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng, Holcim Việt Nam phát triển một danh mục sản phẩm 

DỰ ÁN LIÊN QUAN

minigadine_flyer-2.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
THIẾT KẾ MINIGADINE FLYER - RAPTAKOS BRETT
neopeptine.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
NEOPEPTINE - RAPTAKOS BRETT
nhatminh-folder.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
FOLDER-NHẬT MINH GLASS
2.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
THIẾT KẾ LỊCH - NHẬT MINH
voucher-khoahoc.png
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Simplex Coffee Voucher
symax.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Thang máy SYMAX
menutopping-aeon.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
AEON
menu-combocine.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Star Galaxy
3.png
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Vitamix Cooking Book
simplex_singapore.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Simplex Singapore
catalogue-3d.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Simplex Vietnam
aluminum_catalogue_3d.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Vân Quang
tiger_door-ver1.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
Tiger door
euwindows-trade_cat_1.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
EUWINDOWS
euwindow.jpg
EUWINDOW
nangbanmai.jpg
Nắng Ban Mai Travel
ngocthuynailcom_-1200x300_c_01.jpg
NGOC THUY NAIL
210813-super_extract_20_-_micro_kit-3d.jpg
04-08-2016 THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
GENEWORLD
flexgcm.jpg
FLEX G.C.M
vtc4-371x253_c.jpg
VTC4